Activeaza filtrul GeoLoc
Activand filtrul de locatiei vei putea vedea articolele publicate doar in interiorul cercului evidentiat pe harta. Pentru a selecta zona dorita va rugam sa dati click in interiorul hartii.
EXECUTARE SILITA NULA. ORICAND POTI CERE INTOARECERE EXECUTARE
Raiffeisen îngheaţă EURO şi obligată să restituie cu dobanda legală plus dobanda penalizatoare ceea ce a furat
FALSURI IN CONTRACTE DE CREDITARE IN VALUTE CU CONSUMATORII, ACOPERITE DE JUDECĂTORII INSTANTELOR
PROTECTIA DATELOR PERSONALE SI A INFORMATIILOR SECRETE SAU CONFIDENTIALE
în 09-06-2018
551 vizualizari

Notificari transmise consumatorilor de diversi detinatori ilegali ai secretelor si datelor personale sau de afaceri ale personei fizice, m-au stranit iar pe studiu si cercetare. 

Va dezvalui pe acesta cale cateva considerente, ce va pot ajuta in apararea drepturilor dumeavoastra in instante, cu conditia sa aveti curajul sa va aparati. 

Tratam in mod special contractele bancare in care se includ si cele cu societati comerciale autorizate denumite generic IFN ca si ale celor ce ofera bunuri prin vanzare in leaging, societati care se supun legislatiei bancare peste care precizez ca nu este stapan vre-un stab din isntititiile supravghere si control, ci DOAR LEGEA. 

TITLULUI EXECUTORIU, care este evidenţiat în OUG 99/2006 Art. 120 astfel:
Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.”,

intelegand ca fiind actul juridic încheiat cu o institutie de credit si accesoriile si care nu poate fi cedat  unei societăţi comerciale neautorizate în materia legilor bancare și în nici un caz nu am întâlnit in practica judiciară transfer de calitate juridică si drept de la creditorul bancar prin cesionare sau alta act incheiat între părțile interesate, catre o alta societate fără calitate legală, chiar și in timpul executării silite, initiate in baza titlului executoriu si nu a contractului de cesiune necomunicat legal debitorilor, banca divulagand secretul bancar odată cu datele personale pe care bancile nu le-au protejat asa cum prevâd in mod clar si interdicţiile din OUG 99/2006 de la art.111, care nu pot fi incălcate sub nici un temei al vreunui “interes legitim” din moment ce banca avea interdictia din legea 193/2000 Anexa art. 1 lit.   n) „dau dreptul comerciantului sa transfere obligatiile contractuale unei terte persoane agent, mandatar etc. , fara acordul consumatorului, daca acest transfer serveste la reducerea garantiilor sau a altor raspunderi fata de consumator; „  

            Acest abuz se poate constata si din activitătile legale permise băncilor,nefiind nicaieri permis creditarea si incheierea contractelor in numele altora sau de la inceput sau ulterior, din legea de reglemenatre, care nu cuprinde transfer de calitate sau creante către alte entitati decat cele autorizate de in temeiul OUG 99/2006.  Iar obligațiile de pasterea secretului bancar au fost încălcate flagrant, ceea ce constituie temeiul de nulitate absolută a actului de cesiune în totalitatea lui, și in special după cum am depus probe că aceast transfer divulgă si datele personale ale altor consumatori cedati abuziv, pe sume infime dar ținute secret atât de cedentă cât si de cesionar sau tertii care manipulează aceste date si sume. Ori dacă au justificat ca in temeiul unor modIficari legislative ulterioare care din start da mai multe drepturi creditorilor si expun consumatorii cum este cazul OUG 50/2010 cu modificarile la modificarile modificater ulterior, aceasta nu exonerează si nu abroga prevederi ce privesc secretul bancar, si nicdecum nu exonereaza pe jefuit[itori de responsabiitatea daunelor produse consumatorilor, care sunt probate, in timp ce banca nu a probat daunele pe care i le-ar fi produs consumatorii, ci din contra au folosit si uzat de fals si uz de fals ca de înşelăciune.

Ori daca un text ambiguu al legii OUG 99/2006 ar da drept de instrainare vedem ce insemnă interes-ul prevazut la diverse articole desi este clar definit in Legea contenciosului administrativ.                         Astfel urmarind in lege termenul interes si asocierea acestui termen exemplificam:

- Art. 5. alin (5)  „Determinarea naturii activitatii, exprimata de Banca Nationala a Romaniei este obligatorie pentru partile interesate.”  

- Art. 8 alin. (2)lit b „b)drepturile aferente titlurilor de capital detinute in garantie, cu conditia ca drepturile respective sa fie exercitate in conformitate cu instructiunile primite, sau ca detinerea titlurilor sa reprezinte pentru persoana care le detine o operatiune curenta in cadrul activitatii sale de creditare, cu conditia ca drepturile de vot sa fie exercitate in interesul persoanei care furnizeaza garantia.”

- Art. 20 (2)”Activitatile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie compatibile cu cerintele activitatii bancare, in special cu cele referitoare la mentinerea bunei reputatii a institutiei de credit si protejarea intereselor deponentilor.

- Art. 32 (3)Banca Nationala a Romaniei acorda autorizatie unei institutii de credit, persoane juridice romane, numai daca este incredintata ca institutia de credit poate asigura desfasurarea unei activitati in conditii de siguranta si de respectare a cerintelor unei administrari prudente si sanatoase, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori si buna functionare a sistemului bancar, sens in care trebuie sa fie respectate dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

- Art. 45 (1)Institutiile de credit autorizate si supravegheate de autoritatea competenta dintr-un alt stat membru pot desfasura in Romania activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-n), prin infiintarea de sucursale sau prin furnizarea de servicii in mod direct, daca activitatile respective se regasesc in autorizatia acordata de autoritatea competenta din statul membru de origine si se asigura respectarea legislatiei romanesti adoptate in scopul protejarii interesului general.

- Art. 48 Art. 48
(1)O institutie de credit autorizata si supravegheata intr-un alt stat membru poate infiinta o sucursala in Romania pe baza notificarii transmise Bancii Nationale a Romaniei de catre autoritatea competenta din statul membru de origine. inainte de inceperea activitatii, in termen de 2 luni de la primirea notificarii, Banca Nationala a Romaniei comunica institutiei de credit in cauza, daca este cazul, lista actelor normative din Romania, adoptate in scopul protejarii interesului general, care reglementeaza conditii specifice in care anumite activitati pot fi desfasurate.

- Art. 61 Dispozitiile art. 59 si 60 nu afecteaza competentele altor autoritati romane de a dispune masurile corespunzatoare pentru prevenirea sau sanctionarea faptelor comise pe teritoriul Romaniei, care sunt contrare dispozitiilor legale in vigoare adoptate in scopul protejarii interesului general si altor dispozitii de ordine publica, astfel de masuri putand include interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul Romaniei.

- Art. 63 (1)inainte de a urma procedura prevazuta la art. 60, Banca Nationala a Romaniei poate lua, in cazuri de urgenta, orice masuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor si ale altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de institutia de credit. Aceste masuri se comunica, de indata, Comisiei Europene si autoritatilor competente din alte state membre interesate.

- Art. 64
Daca Banca Nationala a Romaniei este informata de autoritatea competenta din statul membru de origine asupra faptului ca autorizatia unei institutii de credit care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei a fost retrasa sau si-a incetat valabilitatea in orice alt mod, Banca Nationala a Romaniei intreprinde masurile necesare pentru a impiedica institutia de credit in cauza sa mai initieze noi tranzactii pe teritoriul Romaniei si pentru a asigura protejarea interesului deponentilor si al altor creditori.

Art. 66
Dispozitiile prezentei sectiuni nu impiedica institutiile de credit cu sediul in alte state membre sa-si faca publicitate in Romania prin intermediul oricaror mijloace de comunicare disponibile, in conditiile respectarii prevederilor legale de interes general din Romania privind forma si continutul publicitatii.

- Art. 82
(1)Sucursala poate sa inceapa activitatea de la data la care institutiei de credit, persoana juridica romana, i se comunica de catre autoritatea competenta din statul membru gazda, daca este cazul, conditiile in care, in scopul protejarii interesului general, activitatile pot fi desfasurate in statul membru gazda sau, in lipsa unei asemenea comunicari, la expirarea unui termen de 2 luni de la primirea de catre autoritatea competenta respectiva a informatiilor comunicate de Banca Nationala a Romaniei.

- Art. 86
Institutia de credit, persoana juridica romana, care desfasoara activitate pe teritoriul altui stat membru este supusa dispozitiilor legale in vigoare in statul membru gazda, adoptate in scopul protejarii interesului general si masurilor sau sanctiunilor dispuse de autoritatile statului membru respectiv, astfel de masuri putand sa includa interzicerea desfasurarii de catre institutia de credit in culpa a oricaror activitati viitoare pe teritoriul statului membru gazda.

- Art. 87
(1)inainte de a urma procedura prevazuta la art. 85, autoritatea competenta din statul membru gazda poate lua, in cazuri de urgenta, masuri preventive necesare protejarii intereselor deponentilor, investitorilor si altor persoane care beneficiaza de serviciile furnizate de o institutie de credit, persoana juridica romana, care-si desfasoara activitatea pe teritoriul statului membru respectiv, asupra carora Banca Nationala a Romaniei este informata in cel mai scurt timp.

- Art. 112 (2)Persoanele prevazute la alin. (1) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei institutii de credit sau ale unui client al acesteia.

- Art. 113 (2)Informatii de natura secretului bancar pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
a)la solicitarea titularului de cont sau a mostenitorilor acestuia, inclusiv a reprezentantilor legali si/sau statutari, ori cu acordul expres al acestora;
b)in cazurile in care institutia de credit justifica un interes legitim;

Nu mergem mai departe termenul interes fiind des folosit fara a fi concret si clar defint, iar pentru acesta vedem Lesgislatia privind protectia consumatorilor ca si a Legsilatiei privind protejarea datelor tersonale si informatiilor confidentiale ale persoanelor secretul bancar cuprinzand toare acestea dupa cum este definit la art. 111, LEGEA nr. 554/2004, Actualizata, a contenciosului administrativ defineste: Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public. Articolul 2 alin 1 litererele p si r definesc:

p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;
r) interes legitim public - interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritatilor publice;

Iar concluzia nu poate fi alta decat ca interesul public este instituit si prevazut de legi sub titulatura de interes legitim sau interes general cum este cazul protectiei legislatiei privind protectia datelor personale si informatiilor secrete sau confidentiale ori in cazul concret al protejarii drepturilor consumatorilor, ori altor categorii enumerate mai sus in articolelel legii privind obligatiile bancare, interes legitim public, (în sensul doctrinei si spetelor juridice) fiind interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice.

Iar faptul ca un consumator nu plateste ratele din cauze particulere ori se opune incalcarii ordinii de drept de catre banca,  nu justifică nici un interes legitim al bancii de a instrăina contractul bancar sau vinde datele personale ale consumatorilor ceea ce constituie un act ilicit si lipsit de interes legitim, aceastea având alte cai legale de realizare a dreptului si interesului legitim, de care au uzat incepandu-le si renuntand la ele, apoi ilicit au transferat dolosiv in folosul unor entitati cu interese private de profit, impotriva drepturilor legitime ale consumatorilor si persoanei fizice, dar si al interesului public si sectorial anuntat si subliniat in paragrafele legii bancare.

Iar daca treceti sau veti intalni aswemenea situatie in viata si familia dumnevoastra, cai de aparare sunt nenumrate ca si caile Domnului, iar daca acesti smenari denunti recuperatori de creante, detin contracte de credit acestea sunt ilegal detinute. Iar pe de alta parte, sunt situatii cand executori judectoresti ori Instante netrebnice incuviinteaza fie si prin respingerea sesizarii victimei, acoperind de fapt ce v-am povestit mai sus, dar si ceea ce nu vad si nu vor sa vada poltrucii deghizati in politieni atoate cunoscatori, ca punand in executare in favoarea unei entitati fara calitate legala, s-au eludat taxele judiciare pe care acesta era obligata sa le pltesca pentru recunosterea dretului sau privat si personal, iar asta nu o sa va invete nici un avocat sau jurist cu diploma in mod public. 

==========================================================================

Sfat: INVATATI SA STUDIATI CHIAR SI CUM VRETI SA MURITI, ALTFEL URMASII VOR TRAGE PONOASE DIN CAUZA LENEI SAU FRICII VOASTRE. 

La biserica se invata morala crestina, de multe ori in aparenta fara nici o legatura cu realitatea contemporana, insa nu la scoala inveti restul ci prin studiu si cercetare, deci munca despre care te invata morala crestina si pe care multi n-au priceput-o, gasind cai si mijloace mai comode de a trai inseland pe cei ce muncesc. 

Comentarii
Nu a fost adăugat niciun comentariu...pentru moment.

Trebuie să fi autentificat ca să poți adăuga comentarii