Activeaza filtrul GeoLoc
Activand filtrul de locatiei vei putea vedea articolele publicate doar in interiorul cercului evidentiat pe harta. Pentru a selecta zona dorita va rugam sa dati click in interiorul hartii.
PROTECTIA DATELOR PERSONALE SI A INFORMATIILOR SECRETE SAU CONFIDENTIALE
EXECUTARE SILITA NULA. ORICAND POTI CERE INTOARECERE EXECUTARE
Raiffeisen îngheaţă EURO şi obligată să restituie cu dobanda legală plus dobanda penalizatoare ceea ce a furat
FALSURI IN CONTRACTE DE CREDITARE IN VALUTE CU CONSUMATORII, ACOPERITE DE JUDECĂTORII INSTANTELOR
în 21-04-2018
585 vizualizari

Conventiile de credit sunt acte oficiale cu efecte juridice nu doar pecuniare dar și penale. Daca nu stim e bine să citim, ca nu doare știutul.

Astfel in general codurile penale definesc:

Falsul material în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.

(4) Tentativa se pedepseşte.

Falsul intelectual

(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseşte.


Salariatii institutiilor publice ca si ai celor private sunt asimilati ca functionari publici, indiferent de modul de organizare. Persoane juridice sunt orice grupare sau persoana fizica care este autorizata legal de a desfasura o anumita activitate de productie sau servicii, indiferent de forma juridica de organizare. este de subliniat ca activitatile pe care le desfasoara ca si produsele sau serviciile puse pe piata trebuie sa nu fie toxice, vorba lu Don Piperea, termenul nu are ce cauta in acte juridice ca doar nu manaci acte si te intoxici, fiind unadjectiv care arata calitatea improprie consumului uman sau animal al unui aliment. Piperea otravitul ca exmplu daca bea verde de paris, dar daca arunca asemenea termeni si in cererile catre instante, o da cu parchiva ca e instanta ostila. O fi nu doar ostila dar le cam facusi jocul magistratilor corupti. cat coasta halatul sau tradarea clientului!?

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Tentativa se pedepseşte.


Acest articol se referă la infractiunea săvârșita de persoane fizice cum este consumatorul când semnează un contrct cu banca sau actele doveditoare ale veniturilor ori de garanţii sunt supuse in judecată acestei prevederi şi dacă ştiti nu puţini au fost condamnati, pentru că bancile sau alte instituţii au constatat date si fapte nereale în actele depuse şi semnate sub semntură priivată, iar acestea indiferent că au produs sau nu consecinte juridice sau pagube părţii care constata si reclama, avand drept și de dezdăunare in cazul in care a avut pierdere ca urmare a falsului act sau informației false din act.

Uzul de fals

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, şi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.

Ca să facem o paralelă, actualul Preşedinte Klaus Iohanis înainte de a fi preşedinte, a folosit un înscris falsificat însă a ajuns preşedintele ţării, că se vedeti cât de moral este acest popor. Poate că nu a ştiut şi atunci beneficiază de prezumţia dobânditorului de bună credinţă şi nu poate fi tras la răspundere penal, însă actul falsificat după cum poate vă amintiţi a fost declarat fals de Instanţa penală, iar efectul a fost că bunul dobândit cu actul fals a fost restituit proprietarului de drept. 

Contractele de creditare cu valute şi efectul teoriei nomialismului monetar asupra consumatorului                                                                               împrumutat 

Desigur ca cei implicaţi in astfel de cauze stiti cum v-au tratat si tratează onor mafiotii în robe lipsiţi de orice responsabilitate. 

Ca să înţelegem, trebuie să ştim ce înseamnă termenii folositi de bancheri în acte ca să ne putem da seama, dacă ceea ce au inscris în acte oficiale cu efecte juridice. 

Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice defineste:

"contract de credit - actul juridic în temeiul căruia creditorul acordă sau se angajează să acorde, iar consumatorul acceptă un credit în forma unui împrumut, a unei amânări a plății sau a altei facilități financiare similare;"

Înainte de încheierea contractului, creditorul trebuie să prezinte consumatorului informațiile exacte și complete necesare privind contractul de credit avut în vedere, pe langa celelate condiţii obligatoriu de înscris in contracte.

Iar aceesi lege mai prevede 

Art. 17.-

(1)Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

(2)Contractele încheiate după data intrării în vigoare a prezentei legi, cu nerespectarea prevederilor acesteia, sunt nule de drept. Acțiunea în constatarea nulității poate fi introdusă de orice persoană interesată și se soluționează de instanța civilă competentă.

Astfel iau ca etalon definitia data de o bancă in convenţie:

“Credit” - Suma principală (împrumutul) pus de Banca la dispozitia împrumutatului, in una sau mai mulle transe. la termenele și in conditiile stabilite in Conventie;

Comparat însă cu ceea ce au facut trimitere nu prea se înţelege decât prima proprozitie, restul nevând ce cauta în definiţia credituui acesta fiind altă conditie, cu trimitere la alte condiții neexplicitate la unde si care articol. Ori in directive şi legi comercianții profesioniști trebuie sa respecte condiția de validitatea actului care sa nu dea posibilitatea interpretărilor abuzive păgubitoare pentru una din părti de regula cea mai slaba, consumatorul, prin interpretabilitatea juridica sau a înţelesului.

Dar cercetez mai departe in conventie să ma lumineze sfăntul, că de te adresezi unei instante bietul judecator cred că l-a lumiat banca cu un credit sub acoperire de mită. Degeaba tot scriu judecătorii de la CJUE ca pot si din oficiu sa constate clauyele abuyive, inselătoare si omisive, ca unii chiar pun piedici si cea mai frecvent uzitata este rescrierea legii interpretand ca raposata Prodan texte dupa timbrul vocii sale si intelegerea personala de ce e frumos şi bun, băncii. Domnul s-o odihnesca insa nu si pe maimutoii şcoliţi pe banii cetăţeanului, să manipuleze termenii legii. Mai nou impun taxe judiciare dacă nu te referi in cerere decât la legislatia pentru protecţia consumatorului, care cum argumenteaza familia Nemeti avocati a la Cluj banca, ca daca legea 193/2000 nu prevede nulitatea judecatorul n-are intrument, iar temeiuri din dreptul comun se taxează cu taxele Ponta. Asa că ii dă banca instrument îmrumutându-l pe persona fizică, ca in cazul Sefei de sectie Daradics pe care o inprumta altă Daradics Terezia cu sume în valuta EURO. Banca ne-a confirmat legatura dintre cele doua Daradics, ultima fiind sef de serviciu la bancă, iar imprumutata judectoare sef de sectie la judecătorie. Si nu ne miram de ce trantesc dosare, tălhărind pe multi dintre prietenii mei din Cluj. Aşa că domne Preşedinte de Instantă la ultima incheiere o facusi de oaie, că te dau în gât la public căt de curând cu nume şi prenume.  

Gata mă luminează beznă altă definitie din contractul băncii!?

“Data tragerii" — data la care creditul este utilizat conform punctului 1.d) din Conditiile Speciale;

Ce-o insemna tragere căutam mai departe să ne luminăm... faţa!

“Tragere" - creditarea contului curent al lmprumutatului cu suma reprezentând tranşa unică/tranşele creditului;

Aha! DECI CAND BANCA TRAGE SUMA IN CONT, automat daca nu ştiati vă spun eu şi argumentez cu textul legal pe care il clamează mafia in fata instanţelor oarbe, cică legea. Iaca poznă ce spune și legea. 

ART. 1577
    In puterea împrumutului, împrumutatul devine proprietarul lucrului primit care, pierind, fie în orice mod, piere în contul sau.(Cod civil 1562).

Deci banca a devenit automat depozitar când a TRAS pârțul din acte în MONEDELE ALTUI STAT. Deschizând cont pe numele lui Gogu Gogoloiu Pamntului Pipercea sau Zamfir ca exemplu de nume des uzitat de una presa, Imprumtatul devenea proprietar.

Acu-i dracia cu teoria monetarislului nominal sau invers, că tot aia e!

ART. 1604
    Depozitarul trebuie sa înapoieze tot acel lucru ce a primit.
    Un depozit de bani, când depozitarul, conform art. 1602, fãcuse întrebuinţare de dânsul, trebuie sa se restituie în acele monede în care s-a fãcut, atât în cazul de sporire, cat şi în acela de scãdere a valorii lor. (Cod civil 1100).

Iar dacă au inscris alceva decat dispunea legea valabilă, conventia e cam nula in tot si toate, iar acestă constatare, nu vrea mafia judecătorescă să vadă şi decidă. 

Si ca sa ii dumirim si pe unii neica, fie ei judectori ori procurori, sau doar avocati năimiti de parţi, şi nu le dau nume că ăştia sunt uniţi şi se razbuna, nu ca bietii consumatori care nu sunt capabili nici măcar să înţelegă fenomenul, ca fără sa se cunoasca între ei şi să se unească în actiuni comune publice de proteste şi denunturi publiceintemeiate, n-au sanse la singular. Ba unii se duc exact unde-i dirijaza mafia şi fac contra interesului general şi al legii, mai opinând şi idiotenii pe facebook sau prin comentarii pe articole de presă manipulante.

Dar revenind la "tras" întelesărăm cum definiră termenul ca banca trage suma in contul consumatorului, cee ce nu inseamna punere la dsipozitie care pe scurt era plata sumei inscrise in conventie, pe care au evitat viclean sa o folosesca. 

2.2. lmprumutatul va trage intreaga Suma principala in perioada de utilizare stabilita in Conditiile Speciale,...

Adică banca nu putea face vre-o operaţie făra ca imprumuatul proprietar deja de valuta de cont sa i-o tragă în scris, adică sa semneze un alt act denumit de la banca la banca de la mugur la mugur cum se inscalescu fiecare, Iar termenul tras aici folosit că si consumatorul poate sa le-o traga, este contrar înţelesului definţiei in care doar banca putea s-o traga. Desigur ca eu stiu ce insemna tras, dar nu va împui capul, in nici un caz PLATA. Inseamna un act de dispoziţie denumit şi ORDIN.

2.4. Pentru creditele acordate in valuta, lmprumutatul autorizeaza Banca sa efectueze schimbul valutar pentru sumele trase, daca este cazul, in scopul efectuarii platilor conforme cu destinatia creditului; in acest sens Banca va utiliza cotatiile proprii valabile la data tragerii, fiind împutemicita de împrumutat să completeze în numele său si pentu sine, documentele aferente schimbului valutar. Eventualeie diferente de curs valutar sunt si vor fi suportate de imprumutat.

Aici pe langa neclaritate este si contradictoriu cu legea, ceea ce vă spuneam despre proprietarul lucrului imprumutat si obligatia imperativă de a plăti aceeleaşi monede, iar unde-i lege nu mai incape tocmeala din prevederea inselatoare de mai sus, dar şi contra legii civile, care sustine una Instanta a la Cluj, ca musai trebe platită taxă judiciară la valoarea inscrisă in conventii, anuland dreprul consumatorului scutit de acestă taxă. Iar daca anuleayă cererea n-ai instrument juridic pentru c[ si in contestaţie la impunerea de taxă judele mafiot lipsit total de moralitate şi independentă a constiderat in scris că trebe musai sa dai statului mafiot respectivele taxe cică pentru serviciile prestate de gaşca din Instanţe, dar nu la costul respectivelor servicii ci la valoarea procentuală a litigiului, ceea ce e viclenia legii si lui Ponta cel bandit cu gaşca lor de "ciumă roşie".   

Iar dacă in procese judecate definitiv s-a opus obliga''ia imprumutatului de a rambursa ceea ce i s-a tras doar in acte, nu-i nici o greutate decât pentru prostul neânvăabil, c[ sa faci o cerere să-ţi dea draguţa de banca dovada Chitanta de plata in lei sau valute după caz, si veti vedea ce vă răspunde.

Lipsa dovezii sau alte justificari vă da drept de redeschiderea cauzei pierdute sau câstigate parţial, prin Cerere de revizuire in termen de o luna de la descoperirea actelor sau raspunsurilor ca nu le au. Iar daca in apărare au uzat fără probe acte doveditoare de punerea la dispoziţie a sumelor imprumutate, ori în actul juridic sunt alte prevederi interpretative de nea Gica Petrescu ori Mugurel  Judecător, chestiunea va depinde doar de ceea ce spuneam anterior.unitate şi proteste masive la sediile instantelor mafiote. 

Ce va impiedică să va constituiti pe localitati si sa declansati proteste legale prin pichetarea instantelor si a organelor responsabile ale statului. Prostia!? Ori daca rămâneti pasivi la propiile voastre necazuri care sunt comune şi lezeaza interese publice ca si ordinea de drept, sunteţi doar complici ai mafioţilor care v-au cumpărat şi vândut ca pe niste sclavi fără minte, Iar cel mai vinovat in aceste chestiuni este draga domule Preşedinte al unei Instante din Cluj, care habar n-ai cu cine dracu te-ai pus in coarne, DUMNEVOASTRA DRAGI PURTATORI DE ROBE SI DEPOZITARI DE CONTURI BABANE, aveţi obligaţia de a constata si din oficiu, ceea ce vă străduiti să ascundeti prin TRADAREA LEGII şi a Interesului NATIONAL BOILOR ca si moneda in curs care este doar cea NATIONALĂ. 

Iar daca ati incălcat juramântul, să vă calce cancerul, că aşa meritaţi.

Dar sa vedeti cată perversitate e in acest termen TRAGERE, care in definție este atribuit numai băncii, ceea ce legislatia denumeşte omisiuni înselatoare sau acţiuni/inscrieri inşelatoare, ori false.in lumina penalului.

 iN CONSECINTA JURISTII DISTING doua forme ale nulitătii, cea relativă care se judeca in contradictoriu pana se afla adevarul din acte, adica ceea ce v-a luat banii Piperea şi altii, dar si cea pe care LEGEA O DISPUNE, judecătorul având doar rolul de a constata falsul si a dipsune anularea prin declarararea nulitatii absolute asa cum este denumită acum, dar mai avem si o alta forma denumita NULITATEA DE DREPT, care este conditională de lege, adica are un daca, actul nu este redactat în termenii de dispoziţie imperativa a legii si nu cea supletiva care inseamna ori că că ori că că. 

iar daca faceţi plangeri penale, cred că procurorii sefi au fost numiti de Manole Iscălescu, că vor găsi tot felul de chichite legale să vă respingă plangerile, ori pur si simplu va returneaza actele argumentând că nu sunt conforme cu articolul din cod penal ori procedural si astfel baieţii si fetiţele parchetare freacă menta pe mormoloaie de bani impusi cetăţenului de statul mafiot, si+si duc cu valijoara capitalul valutar in paradisul madascarului sau aiurea pe unde stiu că nu pot fi returnati spre responsabilizare.

Fără unitate dacă nu va antrenaţi să rabdati de foame, aşa o sa va omorâţi şi copii, care vor prelua datoriile voastre. 

Rasculati-va  nu muriti ca niste laşi proşti cu capul plecat.

ART. 1714
    Tranzacţia fãcuta pe documente dovedite în urma de false este nulã. (Cod civil 966).

Deci când legea dispune, vocea legii este judecătorul, iar dar dacă e mituit e vocea căcatului care este.


Va urma despre teoria valorismului, adică nu despre valoarea informatiilor pe care vi le dau, ci despre cea din contrcatele dumneavoastra.

Mai am un canin bălăngănitor si gata. 

Multumiri consumatorilor colaboratori pentru ajutor şi sustinere. 

Multumiri deosebite doamnei din Italia, care mi-a trimis valută.... spre studiu si cercetare.

Comentarii
Nu a fost adăugat niciun comentariu...pentru moment.

Trebuie să fi autentificat ca să poți adăuga comentarii